Årsmøte 2023

17.april ble årets årsmøte avviklet i Caskosalen på Halden bibliotek. Styret møtte fulltallig bortsett fra ett forfall. I tillegg var et nytt styremedlem til stede. Regnskap og årsmelding ble lest opp og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble godkjent. Her finner du dokumentene:

Årsmøte 2022

Mandag 25.april ble årsmøtet i Litteraturforeningen holdt i det tidligere biblioteket – nå Kulturhuset. Et fulltallig styre møtte og årsmelding ble opplest, regnskapet rapportert og godkjent. Har du lyst til å lese dokumentene kan du gjøre det her: